Monday, November 20, 2017

Kako sonda za merenje nivoa goriva može uticati na vaš biznis

Sonda za merenje goriva koristi se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena stanja u rezervoaru. Instalira se u rezervoare vozila i radnih mašina. Instalacijom se uspešno sprečava manipulacija gorivom, ostvaruje ušteda i smanjuje potrošnja goriva i do 40%.
GPS uređaj za praćenje vozila, koji je u vezi sa sondama za kontrolu nivoa goriva u rezervoaru, može nam dati preciznu informaciju o dosipanju goriva u rezervoar, tačno vreme dosipanja goriva, lokaciju gde se gorivo dosipa, kao i količinu sipanog goriva. Takođe, GO4GPS sistem generiše izveštaje potrošenog goriva u odnosu na pređeni put, kao i prosečnu potrošnju za tu relaciju. 


Implementacija sonde u radne mašine predstavlja efikasan način sprečavanja krađe goriva iz radnih mašina. Radne mašine koje nije moguće dovoziti do benzinske stanice dopunjavaju se mobilnim cisternama. Tom prilikom često dolazi do neslaganja količine dosutog goriva i goriva koje se duži na benzinskoj stanici ili u bazi. GO4GPS pruža uslugu preciznog uvida u količinu dosutog goriva u rezervoar, te se svako neslaganje sa priloženim računom lako primeti. 
Takođe, ovaj sistem je efikasan i u slučajevima istakanja goriva iz rezervoara jer se svaka nagla promena u nivou goriva beleži, a sistem ovu promenu registruje kao krađu i šalje obaveštenje.
Ugradnjom ovog sistema, kompanije već u prvom mesecu imaju znatnu promenu u smanjenju potrošnje goriva, a ovom kontrolom dobijaju se savesniji i odgovorniji vozači. Uštedom novca na ovakav način brzo se vraćaju uložena sredstva u ovaj sistem.
Različiti tipovi vozila i mehanizacije poseduju rezervoare različitih kapaciteta, što stvara potrebu za sondama različitih dužina. Sonde veće dužine se primenjuju kod cisterni i stacionarnih rezervoara. Junior Security d.o.o., koja zastupa brend GO4GPS, je jedina kompanija na području Srbije i regiona koja poseduje sonde dužine od 350 mm do 3000 mm.

Sve oscilacije nivoa goriva u rezervoaru mogu se jednostavno očitati sa grafikona na našem GO4GPS  portalu.


No comments:

Post a Comment