Monday, November 20, 2017

Kako sonda za merenje nivoa goriva može uticati na vaš biznis

Sonda za merenje goriva koristi se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena stanja u rezervoaru. Instalira se u rezervoare vozila i radnih mašina. Instalacijom se uspešno sprečava manipulacija gorivom, ostvaruje ušteda i smanjuje potrošnja goriva i do 40%.
GPS uređaj za praćenje vozila, koji je u vezi sa sondama za kontrolu nivoa goriva u rezervoaru, može nam dati preciznu informaciju o dosipanju goriva u rezervoar, tačno vreme dosipanja goriva, lokaciju gde se gorivo dosipa, kao i količinu sipanog goriva. Takođe, GO4GPS sistem generiše izveštaje potrošenog goriva u odnosu na pređeni put, kao i prosečnu potrošnju za tu relaciju. 


Implementacija sonde u radne mašine predstavlja efikasan način sprečavanja krađe goriva iz radnih mašina. Radne mašine koje nije moguće dovoziti do benzinske stanice dopunjavaju se mobilnim cisternama. Tom prilikom često dolazi do neslaganja količine dosutog goriva i goriva koje se duži na benzinskoj stanici ili u bazi. GO4GPS pruža uslugu preciznog uvida u količinu dosutog goriva u rezervoar, te se svako neslaganje sa priloženim računom lako primeti. 
Takođe, ovaj sistem je efikasan i u slučajevima istakanja goriva iz rezervoara jer se svaka nagla promena u nivou goriva beleži, a sistem ovu promenu registruje kao krađu i šalje obaveštenje.
Ugradnjom ovog sistema, kompanije već u prvom mesecu imaju znatnu promenu u smanjenju potrošnje goriva, a ovom kontrolom dobijaju se savesniji i odgovorniji vozači. Uštedom novca na ovakav način brzo se vraćaju uložena sredstva u ovaj sistem.
Različiti tipovi vozila i mehanizacije poseduju rezervoare različitih kapaciteta, što stvara potrebu za sondama različitih dužina. Sonde veće dužine se primenjuju kod cisterni i stacionarnih rezervoara. Junior Security d.o.o., koja zastupa brend GO4GPS, je jedina kompanija na području Srbije i regiona koja poseduje sonde dužine od 350 mm do 3000 mm.

Sve oscilacije nivoa goriva u rezervoaru mogu se jednostavno očitati sa grafikona na našem GO4GPS  portalu.


Monday, November 6, 2017

Šta Vam zapravo nudi GO4GPS usluga?

Usluga podrazumeva pristup uređajima za GPS praćenje u realnom vremenu putem Go4GPS web portala, arhiviranje podataka do 90 dana unazad, pristup arhiviranim podacima i prikaz kretanja osoba ili vozila na mapama, kao i nadzor GPS uređaja od strane Go4GPS monitoring centra.
Usluga sadrži sledeće najvažnije mogućnosti:
 1. Mapa sveta zasnovana na Google Maps , OSM Maps, Bing maps ili Yandex maps


 • Određivanje trenutne pozicije uređaja
 • Online digitalno praćenje uređaja putem interneta
 • Uvid u pređene rute i njihov naknadni pregled
 • Pregled i analiza trenutne brzine kretanja dijagramskim prikazom
 • Pregled arhive i analiza trenutnog stanja raznih senzora
 1. Usluga izdavanja putnog izveštaja (u .pdf ili .xls formatu)

 • Tačke zastoja, brzina, parkiranje, vreme putovanja itd., izdati u formi putnog izveštaja
 • Označavanje definisanih vlastitih interesnih tačaka (POI) u putnom izveštaju prema imenu uređaja
 • Markiranje specijalno definisanih interesnih tačaka (“zabranjene zone”) u putnom izveštaju
 1. Pregled i analiza vrednosti preko dijagrama

 • Prikaz promene stanja nivoa goriva (opciono, sa ugrađenom sondom) za izabrani period preko dijagrama
 • Prikaz promene stanja temperature (opciono, sa ugrađenim senzorom) za izabrani period preko dijagrama
 • Prikaz položaja vozila u odabranom trenutku na dijagramu
 • Prikaz nadmorske visine…
 1. Na raspolaganju su i posebne usluge Go4GPS monitoring centra, koje zahtevaju adekvatnu instalaciju i podešavanja osnovnog uređaja, kao i instalaciju dodatne opreme. Kao najbitnije možemo navesti:

 • zaštita od krađe (telefonski poziv Go4GPS monitoring centra po utvrđenom protokolu, usled aktivacije auto alarma ili ukoliko se vozilo kreće bez datog kontakta)
 • tretiranje tastera u vozilu za dojavu u slučaju PANIK uzbune (telefonski poziv Go4GPS monitoring centra po utvrđenom protokolu, usled aktivacije Panik tastera)
 • Kontrola ulaska ili izlaska GPS uređaja iz unapred definisane geografske zone (telefonski poziv Go4GPS monitoring centra po utvrđenom protokolu, usled prelaska definisane zone)
 1. U slučaju da želite uvid u podatke o nivou goriva ili temperature, neophodna je montaža adekvatnih sondi i aktivacija date usluge. U tom smislu postoje:

 • Sonda za merenje nivoa goriva
 • Temperaturni senzori
 • Modul za praćenje broja obrtaja motora 

U zavisnosti od Vaših potreba, na GPS uređaje se mogu povezati sonde za očitavanje nivoa goriva i temperature, IButton čitači i ključevi za identifikaciju vozača, panik tasteri, kao i razni senzori. Ukoliko nemate sopstvene, kartice za GSM / GPRS komunikaciju obezbeđuju se od domaćih i stranih operatera, te se svi parametri pokrivenosti i kvaliteta ovih mreža odražavaju i na vaš sistem. Za svu dodatnu opremu Junior Security d.o.o. ili ovlašćeni distributeri će Vam dostaviti ponudu u skladu sa Vašim potrebama po najpovoljnijim cenama na tržištu.

Tuesday, October 31, 2017

3.0

U saradnji sa razvojnim timom i sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga, unapredili smo serversku aplikaciju na najnoviju verziju - 3.0 
U novoj verziji došlo je do značajnih promena koje su se najviše odrazile na grafički interfejs, a koje su tu sa ciljem da Vam olakšaju i ubrzaju korišćenje našeg servisa.
Novina koja će Vam se najviše svideti je implementacija Google Street View servisa u serversku aplikaciju. Dodata je opcija koja omogućava upotrebu Google Street View servisa, prikazivanje i čuvanje najbrže rute između objekta i tačke, dodavanje markera, ruta i zona, do kog se dolazi desnim klikom na željenu tačku na mapi i odabirom Google Street Map.
U izveštaju "Vožnja i Zaustavljanje", maksimalna brzina sadrži tačne GPS koordinate gde se desilo prekoračenje, što je ujedno i link ka Google Mapi, tako da možete proceniti koliko je bilo rizika od opasnosti na putu u trenutku prekoračenja (opasna krivina, klisura, dupla puna linija, blizina škole/vrtića...)
Takođe, jedna od novina koja je obradovala naše korisnike je generisanje izveštaja u PDF formatu, kao i proširenje odabira detalja o kojima želite da budete izveštavani.
Vrhunska kompatibilnost GO4GPS servisa sa najnovijim svetski priznatim GPS-Tracker uređajima, obezbeđena je uvrštavanjem preko 70 vrsta uređaja.

Friday, October 27, 2017

Go4GPS - Sistem za satelitsko praćenje

Go4GPS je evropski brend za GPS nadzor koji se nakon dugogodišnjeg rada sistema u zemljama Evropske Unije pozicionira i u Srbiji. Generalni zastupnik Go4GPS sistema za Srbiju je Junior Security d.o.o. Zrenjanin. Za razliku od sličnih postojećih rešenja na tržištu Srbije, Go4GPS sistem omogućava veći kvalitet usluga GPS praćenja sa neuporedivo više opcija podešavanja i izveštavanja, kao i mogućnost nadzora iz našeg monitoring centra.

Usluga podrazumeva korisnički pristup uređajima za GPS praćenje u realnom vremenu na Go4GPS serveru, arhiviranje podataka do 90 dana unazad, pristup arhiviranim podacima i prikaz kretanja osoba ili vozila na mapama. Ukoliko nemate sopstveni GPS uređaj, Junior Security doo je dugogodišnji uvoznik GPS uređaja sa EU sertifikatima koje prodajemo po najpovoljnijim cenama u Srbiji.
GPS uređaji iz naše ponude prilagođeni su monitoringu: motocikala, automobila, lakih teretnih vozila, teških teretnih vozila, građevinskih radnih mašina, poljoprivrednih mašina, plovnih objekata, kontejnera za prevoz robe, ljudi i kućnih ljubimaca.
U zavisnosti od Vaših potreba, na GPS uređaje se mogu povezati sonde za očitavanje nivoa goriva i temperature, IButton čitači i ključevi za identifikaciju vozača, panik tasteri, kao i razni senzori. Ukoliko naručilac ne želi da instalacije uređaja i dodatne opreme realizuje u vlastitoj režiji, Junior Security doo ima obučen tehnički tim koji će po dogovoru izaći na teren i kompletan posao montaže, preseljenja i demontaže uređaja kao i instalaciju dodtne opreme, uraditi po Vašem nalogu i po minimalnim cenama.