Monday, November 6, 2017

Šta Vam zapravo nudi GO4GPS usluga?

Usluga podrazumeva pristup uređajima za GPS praćenje u realnom vremenu putem Go4GPS web portala, arhiviranje podataka do 90 dana unazad, pristup arhiviranim podacima i prikaz kretanja osoba ili vozila na mapama, kao i nadzor GPS uređaja od strane Go4GPS monitoring centra.
Usluga sadrži sledeće najvažnije mogućnosti:
 1. Mapa sveta zasnovana na Google Maps , OSM Maps, Bing maps ili Yandex maps


 • Određivanje trenutne pozicije uređaja
 • Online digitalno praćenje uređaja putem interneta
 • Uvid u pređene rute i njihov naknadni pregled
 • Pregled i analiza trenutne brzine kretanja dijagramskim prikazom
 • Pregled arhive i analiza trenutnog stanja raznih senzora
 1. Usluga izdavanja putnog izveštaja (u .pdf ili .xls formatu)

 • Tačke zastoja, brzina, parkiranje, vreme putovanja itd., izdati u formi putnog izveštaja
 • Označavanje definisanih vlastitih interesnih tačaka (POI) u putnom izveštaju prema imenu uređaja
 • Markiranje specijalno definisanih interesnih tačaka (“zabranjene zone”) u putnom izveštaju
 1. Pregled i analiza vrednosti preko dijagrama

 • Prikaz promene stanja nivoa goriva (opciono, sa ugrađenom sondom) za izabrani period preko dijagrama
 • Prikaz promene stanja temperature (opciono, sa ugrađenim senzorom) za izabrani period preko dijagrama
 • Prikaz položaja vozila u odabranom trenutku na dijagramu
 • Prikaz nadmorske visine…
 1. Na raspolaganju su i posebne usluge Go4GPS monitoring centra, koje zahtevaju adekvatnu instalaciju i podešavanja osnovnog uređaja, kao i instalaciju dodatne opreme. Kao najbitnije možemo navesti:

 • zaštita od krađe (telefonski poziv Go4GPS monitoring centra po utvrđenom protokolu, usled aktivacije auto alarma ili ukoliko se vozilo kreće bez datog kontakta)
 • tretiranje tastera u vozilu za dojavu u slučaju PANIK uzbune (telefonski poziv Go4GPS monitoring centra po utvrđenom protokolu, usled aktivacije Panik tastera)
 • Kontrola ulaska ili izlaska GPS uređaja iz unapred definisane geografske zone (telefonski poziv Go4GPS monitoring centra po utvrđenom protokolu, usled prelaska definisane zone)
 1. U slučaju da želite uvid u podatke o nivou goriva ili temperature, neophodna je montaža adekvatnih sondi i aktivacija date usluge. U tom smislu postoje:

 • Sonda za merenje nivoa goriva
 • Temperaturni senzori
 • Modul za praćenje broja obrtaja motora 

U zavisnosti od Vaših potreba, na GPS uređaje se mogu povezati sonde za očitavanje nivoa goriva i temperature, IButton čitači i ključevi za identifikaciju vozača, panik tasteri, kao i razni senzori. Ukoliko nemate sopstvene, kartice za GSM / GPRS komunikaciju obezbeđuju se od domaćih i stranih operatera, te se svi parametri pokrivenosti i kvaliteta ovih mreža odražavaju i na vaš sistem. Za svu dodatnu opremu Junior Security d.o.o. ili ovlašćeni distributeri će Vam dostaviti ponudu u skladu sa Vašim potrebama po najpovoljnijim cenama na tržištu.

No comments:

Post a Comment