Tuesday, October 31, 2017

3.0

U saradnji sa razvojnim timom i sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga, unapredili smo serversku aplikaciju na najnoviju verziju - 3.0 
U novoj verziji došlo je do značajnih promena koje su se najviše odrazile na grafički interfejs, a koje su tu sa ciljem da Vam olakšaju i ubrzaju korišćenje našeg servisa.
Novina koja će Vam se najviše svideti je implementacija Google Street View servisa u serversku aplikaciju. Dodata je opcija koja omogućava upotrebu Google Street View servisa, prikazivanje i čuvanje najbrže rute između objekta i tačke, dodavanje markera, ruta i zona, do kog se dolazi desnim klikom na željenu tačku na mapi i odabirom Google Street Map.
U izveštaju "Vožnja i Zaustavljanje", maksimalna brzina sadrži tačne GPS koordinate gde se desilo prekoračenje, što je ujedno i link ka Google Mapi, tako da možete proceniti koliko je bilo rizika od opasnosti na putu u trenutku prekoračenja (opasna krivina, klisura, dupla puna linija, blizina škole/vrtića...)
Takođe, jedna od novina koja je obradovala naše korisnike je generisanje izveštaja u PDF formatu, kao i proširenje odabira detalja o kojima želite da budete izveštavani.
Vrhunska kompatibilnost GO4GPS servisa sa najnovijim svetski priznatim GPS-Tracker uređajima, obezbeđena je uvrštavanjem preko 70 vrsta uređaja.

No comments:

Post a Comment